Παραγγελίες

Πριν την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας στο www.checkmate.gr, στο πρόγραμμα περιήγησής σας, θα εμφανιστεί μια επιλογή αποδοχής όρων χρήσης. Το www.checkmate.gr σας συστήνει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της επιλογής ή να αποθηκεύσετε ένα στο σκληρό σας δίσκο για να το έχετε στο αρχείο σας.

Το www.checkmate.gr δεν είναι υποχρεωμένο να σας αποστείλει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε υποβάλει στην παραγγελία σας, έως ότου λάβετε ένα e-mail από το www.checkmate.gr, με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία σας («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Ωστόσο, σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναφέρονται στον δικτυακό τόπο το www.checkmate.gr με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης που έχει λάβει από τους προμηθευτές του, αλλά το www.checkmate.gr αποδέχτηκε την παραγγελία σας πριν διαπιστωθεί η διαφορά, το www.checkmate.gr θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ρωτάει αν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει. Αν δεν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή, το www.checkmate.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη παραγγελία αμέσως, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς.

Σε περίπτωση που το www.checkmate.gr δεν διαθέτει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, διατηρεί το δικαίωμα να σας προτείνει προϊόντα αντίστοιχης ποιότητας και προδιαγραφών και να σας ενημερώσει για αυτό πριν την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Σε περίπτωση αποδοχής, το www.checkmate.gr θα τροποποιήσει την παραγγελία σας καCE? θα ενημερώσει με την νέα.

Σε περίπτωση που το www.checkmate.gr δεν διαθέτει κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, στις κεντρικές αποθήκες του, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής μέσω του δικτύου μεταπωλητών του, μετά από ενημέρωση και αποδοχή από τον πελάτη.

Ακύρωση Παραγγελλίας

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας ή μέχρι την ημερομηνία αποστολής αν αυτή υπεβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Η ειδοποίηση ακύρωσης πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο www.checkmate.gr info[@]checkmate.gr και πρέπει να αναφέρει το όνομά σας, μια περιγραφή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει και τον αριθμό της παραγγελίας προς ακύρωση.

e-genius.gr ...intelligent web software